Наші сервера Мапа Онлайн IP-адрес Дії

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Інтернет-магазин «gam1ngcs.com», розташований на доменному імені www.gam1ngcs.com, юридичною адресою (вказати юридичну адресу), в особі (вказати посаду уповноваженої особи, Креховецький Микола Русланович, РНОКПП: 3578106214), який діє на підставі (вказати документ, який посвідчує повноваження), далі іменований «Продавець», публікує цю Публічну пропозицію про продаж Товару дистанційним способом.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна пропозиція (далі - «Пропозиція») - публічне пропонування Продавця, адресоване невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Пропозиції, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення Товару на сайті Інтернет-магазину – позиції, вказані Покупцем із асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину, означає, що Покупець погоджується з усіма умовами цієї Пропозиції.

2.2. Адміністрація сайту Інтернет-магазину має право вносити зміни в Пропозицію без попередження Покупця.

2.3. Термін дії Пропозиції не обмежений, якщо інше не вказано на сайті Інтернет-магазину.

2.4. Продавець надає Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, місце виготовлення, а також інформацію про гарантійний термін та термін придатності Товару на сайті Інтернет-магазину, у розділі (вказати назву розділу).

ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право односторонньо змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язаний протягом (вказати кількість днів) проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцю при оформленні замовлення Оператором.

3.7. Зобов'язання Покупця щодо оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцем грошових коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар проводяться способами, вказаними на сайті Інтернет-магазину у розділі (вказати назву розділу).

ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за телефоном (вказати номер телефону) або через сервіс сайту Інтернет-магазину www. (вказати адресу розділу).

4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язаний надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

4.2.2. адресу, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

4.2.3. адресу електронної пошти;

4.2.4. контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються у кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі не надання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. цієї Пропозиції) Покупець зобов'язаний надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Пропозиції.

4.6. Прийняття Покупцем умов цієї Пропозиції здійснюється шляхом внесення Покупцем відповідних даних у реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеного в п. 4.2. цієї Пропозиції.

4.7. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення.

4.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.9. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ

5.1. Продавець надає Покупцеві послуги з доставки Товару одним із способів, зазначених на сайті Інтернет-магазину.

5.2. Якщо Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – Договір) укладено з умовою про доставку Товару Покупцеві, Продавець зобов'язаний у встановлений Договором термін доставити Товар у місце, вказане Покупцем, а якщо місце доставки Товару Покупцем не вказане, то за місцем його проживання або реєстрації.

5.3. Місце доставки Товару Покупець вказує при оформленні Замовлення на придбання Товару.

5.4. Термін доставки Товару Покупцеві складається з терміну обробки замовлення та терміну доставки.

5.5. Доставлений Товар передається Покупцеві, а при відсутності Покупця - будь-якій особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки Товару.

5.6. В момент передачі Товару обов'язково у письмовій формі Покупцеві повідомляються відомості, передбачені в Додатку № (вказати номер) до Договору.

5.7. Інформація про Товар доводиться до відома Покупця в технічній документації, що додається до Товару, на етикетках, шляхом нанесення маркування або іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів.

5.8. Відомості про обов'язкове підтвердження відповідності Товару подаються в порядку та способами, які встановлені законодавством України про технічне регулювання, і включають в себе відомості про номер документа, що підтверджує таке відповідність, про термін його дії та про організацію, що його видавала.

РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Продавець: gam1ngcs.com

Телефон: +380687687683

Пошта: gam1ngcsua@gmail.com

Адреса: Львів

Банківські реквізити: UA313220010000026002330075043

Уважно ознайомтеся з текстом публічної пропозиції, і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом пропозиції, Ви маєте право відмовитися від купівлі Товарів, що надаються Продавцем, і не здійснювати дій, зазначених у п. 2.1. цієї Пропозиції.

Згоден з договором

 

Авторизація
Безкоштовний VIP за реєстрацію