Наші сервера Мапа Онлайн IP-адрес Дії
 1. Визначення термінів

  • "Адміністрація сайту" відноситься до спеціалістів, які представляють інтереси організації та займаються управлінням сайтом, тобто організацією та/або обробкою наданих на нього персональних даних. Для виконання цих обов'язків вони мають чітко уявляти, для чого обробляються дані, які дані мають бути оброблені, які дії (операції) мають бути виконані з отриманими даними.
  • "Персональні дані" - інформація, що має пряме або опосередковане відношення до певної або визначуваної фізичної особи (також називається суб'єктом персональних даних).
  • "Обробка персональних даних" - будь-яка операція (дія) або сукупність таких, які адміністрація виконує з персональними даними. Вони можуть збирати, записувати, систематизувати, накопичувати, зберігати, уточнювати (за необхідності оновлювати або змінювати), витягувати, використовувати, передавати (розповсюджувати, надавати, відкривати до них доступ), анонімізувати, блокувати, видаляти та навіть знищувати. Ці операції (дії) можуть виконуватися як автоматично, так і вручну.
  • "Конфіденційність персональних даних" - обов'язкова вимога, що пред'являється до Оператора або іншої особи, що працює з даними користувача, зберігати отримані відомості у таємниці, не розголошуючи їх стороннім, якщо користувач, який надав персональні дані, не висловив свою згоду, а також відсутнє законне підстава для розголошення.
  • "Користувач сайту" (далі - Користувач) - особа, яка відвідала сайт, а також користується його програмами та продуктами.
  • "Cookies" - короткий фрагмент даних, що пересилається веб-браузером або веб-клієнтом веб-серверу в HTTP-запиті, кожного разу, коли Користувач намагається відкрити сторінку сайту. Фрагмент зберігається на комп'ютері Користувача.
  • "IP-адреса" - унікальна мережева адреса вузла у комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом TCP/IP.
 2. Загальні положення

  1. Перегляд сайту, а також використання його програм та продуктів передбачають автоматичну згоду з прийнятою там Політикою конфіденційності, що передбачає надання Користувачем персональних даних на обробку.
  2. Якщо Користувач не приймає існуючу Політику конфіденційності, Користувач повинен залишити сайт.
  3. Існуюча Політика конфіденційності поширюється тільки на сайт. Якщо за посиланнями, розміщеними на сайті останнього, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, сайт за його дії відповідальності не несе.
  4. Перевірка достовірності персональних даних, які вирішив повідомити прийнявши Політику конфіденційності Користувач, не входить в обов'язки Адміністрації сайту.
 3. Предмет політики конфіденційності

  1. Відповідно до проведеної в поточний період Політики конфіденційності Адміністрація сайту зобов'язана не розголошувати персональні дані, повідомлені Користувачами, що реєструються на сайті, а також забезпечувати цим даним абсолютну конфіденційність.
  2. Щоб повідомити персональні дані, Користувач заповнює розташовані на сайті електронні форми. Персональними даними Користувача, що підлягають обробці, є:
   • його прізвище, ім'я, по батькові;
   • його контактні дані;
   • його електронна адреса (e-mail);
  3. Захист даних, автоматично передаваних при перегляді рекламних блоків і відвідуванні сторінок з встановленими на них статистичними скриптами системи (пікселями) здійснюється сайтом. Ось перелік цих даних:
   • IP-адреса;
   • дані з cookies;
   • відомості про браузер (або іншу програму, через яку стає доступним показ реклами);
   • час відвідування сайту;
   • адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
   • реферер (адреса попередньої сторінки).
  4. Наслідком відключення cookies може стати неможливість доступу до вимагаючих авторизації частин сайту.
  5. Сайт збирає статистику про IP-адреси всіх відвідувачів. Ці дані потрібні, щоб виявити і вирішити технічні проблеми і контролювати, наскільки законним буде проведення фінансових платежів.
  6. Будь-які інші необговорені вище персональні відомості (про те, коли і які покупки були зроблені, який при цьому використовувався браузер, яка була встановлена операційна система тощо) надійно зберігаються і не розповсюджуються. Виключення існуюча Політика конфіденційності передбачає для випадків, описаних у пп. 5.2 і 5.3.
 4. Мети збору персональної інформації користувача

  1. Збір персональних даних Користувача Адміністрацією сайту проводиться заради того, щоб:
   • Ідентифікувати Користувача, який пройшов процедуру реєстрації на сайті, щоб придбати товар даного сайту.
   • Відкрити Користувачу доступ до персоналізованих ресурсів даного сайту.
   • Встановити з Користувачем зворотній зв'язок, під яким розуміється, зокрема, розсилка запитів та повідомлень, що стосуються використання сайту, обробка користувацьких запитів та заявок, надання інших послуг.
   • Визначити місцезнаходження Користувача, щоб забезпечити безпеку платежів і запобігти шахрайству.
   • Підтвердити, що дані, які надав Користувач, повні та достовірні.
   • Створити обліковий запис, якщо Користувач виявив на те своє бажання.
   • Обробляти та отримувати платежі, оскаржувати платіж.
   • Забезпечити Користувачу максимально швидке вирішення проблем, що виникають при використанні сайту, за рахунок ефективної клієнтської та технічної підтримки.
   • Рекламувати товари сайту, якщо Користувач виявить на те свою згоду.
   • Надати Користувачу доступ на сайти або сервіси сайту, допомагаючи йому тим самим отримувати продукти, оновлення та послуги.
 5. Способи та строки обробки персональної інформації

  1. Строк обробки персональних даних Користувача нічим не обмежений. Процедура обробки може проводитися будь-яким передбаченим законодавством способом. Зокрема, за допомогою інформаційних систем персональних даних, які можуть вестися автоматично або без засобів автоматизації.
  2. Оброблені Адміністрацією сайту персональні дані Користувача можуть передаватися третім особам, до числа яких входять організації поштового зв'язку, оператори електрозв'язку. Згода Користувача на подібну передачу передбачена правилами політики сайту.
  3. Також оброблені Адміністрацією сайту персональні дані можуть передаватися уповноваженим органам державної влади, якщо це здійснюється на законних підставах і в передбаченому законодавством порядку.
  4. Якщо персональні дані будуть втрачені або розголошені, Користувач повідомляється про це Адміністрацією сайту.
  5. Всі дії Адміністрації сайту спрямовані на те, щоб не допустити до персональних даних Користувача третіх осіб (за винятком пп. 5.2, 5.3). Останнім ця інформація не повинна бути доступна навіть випадково, щоб вони не знищили її, не змінили та не блокували, не копіювали та не розповсюджували, а також не вчиняли інших протиправних дій. Для захисту користувацьких даних Адміністрація має комплекс організаційних та технічних заходів.
  6. Якщо персональні дані будуть втрачені або розголошені, Адміністрація сайту спільно з Користувачем готова вжити всі можливі заходи, щоб запобігти збиткам та іншим негативним наслідкам, викликаним даною ситуацією.
 6. Обов'язки сторін

  1. В обов'язки Користувача входить:
   • Повідомлення відповідних вимогам сайту відомостей про себе.
   • Оновлення та доповнення наданих ним відомостей у разі зміни таких.
  2. В обов'язки Адміністрації сайту входить:
   • Застосування отриманих відомостей виключно в цілях, обумовлених в п. 4 існуючої Політики конфіденційності.
   • Забезпечення конфіденційності наданих від Користувача відомостей. Вони не повинні розголошуватися, якщо Користувач не дав на те дозволу. Також Адміністрація не має права продавати, обмінювати, публікувати або розголошувати іншими способами передані Користувачем персональні дані, за винятком пп. 5.2 і 5.3 існуючої Політики конфіденційності.
   • Приняти заходи обережності, щоб персональні дані Користувача залишалися строго конфіденційними, так само, як залишаються конфіденційними такого роду відомості у сучасному діловому обігу.
   • Блокування персональних користувацьких даних з того моменту, з якого Користувач або його законний представник зробить відповідний запит. Право зробити запит на блокування також надається органу, уповноваженому захищати права Користувача, що надав Адміністрації сайту свої дані, на період перевірки, у разі виявлення недостовірності повідомлених персональних даних або неправомірності дій.
 7. Відповідальність сторін

  1. У випадку невиконання Адміністрацією сайту власних зобов'язань і, як наслідок, збитків Користувача, завданих неправомірним використанням наданої ним інформації, відповідальність покладається на неї. Про це, зокрема, засвідчує законодавство. Виключення існуюча на даний момент Політика конфіденційності робить для випадків, відображених у пп. 5.2, 5.3 і 7.2.
  2. Але існує ряд випадків, коли Адміністрація сайту відповідальності не несе, якщо користувацькі дані втрачаються або розголошуються. Це відбувається тоді, коли вони:
   • Стали надбанням громадськості до того, як були втрачені або розголошені.
   • Були надані третіми особами до того, як їх отримала Адміністрація сайту.
   • Розголошені з згоди Користувача.
 8. Вирішення спорів

  1. Якщо Користувач незадоволений діями Адміністрації сайту і має намір відстоювати свої права в суді, до того як звернутися з позовом, він у обов'язковому порядку повинен пред'явити претензію (письмово запропонувати врегулювати конфлікт добровільно).
  2. Отримавши претензію, Адміністрація зобов'язана протягом 30 календарних днів з дати її отримання письмово повідомити Користувача про її розгляд та прийняті заходи.
  3. Якщо обидві сторони так і не змогли домовитися, спір передається до судового органу, де його мають розглянути згідно із чинним законодавством України.
  4. Регулювання відносин Користувача та Адміністрації сайту в Політиці конфіденційності проводиться згідно з чинним законодавством.
 9. Додаткові умови

  1. Адміністрація сайту має право змінювати існуючу на даний момент Політику конфіденційності, не питаючи згоди у Користувача.
  2. Вступ нової Політики конфіденційності в силу починається після того, як інформація про неї буде опублікована на сайті сайту, якщо змінена Політика не передбачає іншого варіанту розміщення.
  3. Всі пропозиції, побажання, вимоги або питання щодо даної Політики конфіденційності слід повідомляти шляхом надсилання заявки в розділі сайту: https://gam1ngcs.com/support
  4. Прочитати про існуючу Політику конфіденційності можна, зайди на сторінку за адресою https://gam1ngcs.com/privacy-policy

Цей текст надає змістовне уявлення про вашу Політику конфіденційності, але рекомендую звернутися до юриста для перевірки юридичної коректності та повноти перекладу.

 

Обновлено "01" травня 2024 року.

Авторизація
Безкоштовний VIP за реєстрацію